Cerintele Conformarii

Solutia completa GDPR

Pentru asigurarea conformitatii cu prevederile regulamentului, o organizatie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:

  • Proceduri precise, auditate si monitorizare —Instruire evidentiata si inregistrata a personalului implicat in aceste operatiuni
  • Comunicare la nivelul organizatiei a procedurilor si elementelor de regulament ce sunt conexe prelucrarii de date cu caracter personal
  • Activitati de control planificate si inregistrate
  • Auditarea activitatii asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Managementul riscurilor asociate activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal, a masurilor aplicate etc
  • Conformitatea juridica a acestor actiuni si a documentelor asociate cu prevederile regulamentului GDPR
  • Trasabilitatea si inregistrarea acestor actiuni —Verificarea activitatii organizatiei conform criteriilor de conformitate (140 criterii)
  • Planificarea actiunilor si activitatilor necesare a fi realizate in scopul conformarii organizationale
  • Monitorizarea acestor actiuni si activitati

Practic, vorbim despre aplicarea principiilor de management specifice conceptului de guvernanta corporativa, aplicate specific asupra datelor personale si proceselor si activitatilor interne ale organizatiei ce au legatura cu datele personale.